Λύσεις για εσάς

Οι λύσεις μας για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες

 

1η ΛΥΣΗΔιευθέτηση της ληξιπρόθεσμης οφειλής

Σε εσάς που αντιμετωπίζετε δυσκολία στην αποπληρωμή των δανειακών σας υποχρεώσεων, η Τράπεζα προτείνει τη διευθέτηση των οφειλών σας. Με μια επίσκεψη σε ένα από τα Καταστήματα της Τραπέζης, μπορείτε να διευθετήσετε εύκολα το ληξιπρόθεσμο ποσό της οφειλής σας σε ισόποσες δόσεις.  
Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεστε στην ομαλή και προγραμματισμένη αποπληρωμή της οφειλής σας και μπορείτε πλέον να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας.

2η ΛΥΣΗΔιευθέτηση της συνολικής οφειλής σας

Η Alpha Bank ανταποκρινόμενη στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες δημιούργησε το πρόγραμμα "Alpha Διευκόλυνση" με σκοπό τη δική σας στήριξη. Το πρόγραμμα "Alpha Διευκόλυνση" αποτελείται από μία σειρά προϊόντων διευθετήσεως, με στόχο την μείωση των μηνιαίων σας καταβολών. Η μείωση αυτή επιτυγχάνεται με την εκ νέου σχεδίαση της διάρκειας και με πολλά ακόμα εργαλεία που σας παρέχουν μακροπρόθεσμα οφέλη.

3η ΛΥΣΗΠαροχή εξασφαλίσεων

Μπορείτε να επωφεληθείτε σημαντικά ευνοϊκότερων όρους για το δάνειο ή την κάρτα σας, σε περίπτωση που διατεθεί ακίνητο για την εμπράγματη εξασφάλιση της οφειλής σας. Με παροχή εξασφαλίσεως, επωφελείστε από σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο, μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής της οφειλής σας και δυνατότητα να μειωθεί η δόση σας έως και 80%.


Γ
ια άνεργους δανειολήπτες ή άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας παρέχονται ειδικά προσαρμοσμένες λύσεις και επιπλέον δυνατότητες διευθετήσεως οφειλών. Παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε το Κατάστημα συνεργασίας σας, προσκομίζοντας τη Βεβαίωση Ανεργίας ή την Ιατρική Γνωμάτευση.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Συμπληρώστε τα κατωτέρω πεδία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός δύο εργάσιμων ημερών.

Εισάγετε το κείμενο που φαίνεται στην εικόνα *

* Τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Σας ευχαριστούμε

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

Συμπληρώστε τα κατωτέρω πεδία και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Εισάγετε το κείμενο που φαίνεται στην εικόνα *

* Τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Σας ευχαριστούμε

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!