Στεγαστικό δάνειο

Συμπληρώστε τα κατωτέρω πεδία και δείτε τις εναλλακτικές δυνατότητες που έχετε για να διευθετήσετε τις δανειακές σας υποχρεώσεις προς την Alpha Bank :

1

2

3

4
Καταχωρίστε την ηλικία που αντιστοιχεί στο νεότερο μέλος του δανείου π.χ. αν στο δάνειο συμμετέχουν δυο μέλη (ένας πιστούχος και ένας εγγυητής) και οι ηλικίες τους είναι 50 και 40 έτη αντίστοιχα θα πρέπει να καταχωρήσετε την ηλικία των 40 ετών.

5
Καταχωρίστε την ηλικία του νέου εγγυητή που επιθυμείτε να προστεθεί στο δάνειό σας. Για να έχει αποτέλεσμα η προσθήκη αυτή θα πρέπει η ηλικία του νέου εγγυητή να είναι μικρότερη από την ηλικία του νεότερου μέλους στο υφιστάμενο δάνειο (προηγούμενο πεδίο).

6

* Υποχρεωτικά πεδία

  • Σας διαβεβαιώνουμε ότι τόσο τα στοιχεία που συμπληρώνετε, όσο και η πλοήγησή σας στην παρούσα ιστοσελίδα, δεν καταχωρούνται στα αρχεία μας.
  • Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων υπολογισμών που εμπεριέχονται στην σχετική ιστοσελίδα της Alpha Bank βασίζονται σε δεδομένα που εισάγονται από τους χρήστες, χωρίς τον έλεγχό τους από την Τράπεζα, καθώς και σε μέσα ενδεικτικά επιτόκια. Τα αποτελέσματα αυτών των υπολογισμών είναι απολύτως ενδεικτικά και δεν δεσμεύουν την Τράπεζα ή τους Πελάτες της.

Σας ευχαριστούμε

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Συμπληρώστε τα κατωτέρω πεδία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός δύο εργάσιμων ημερών.

Εισάγετε το κείμενο που φαίνεται στην εικόνα *

* Τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Σας ευχαριστούμε

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

Συμπληρώστε τα κατωτέρω πεδία και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Εισάγετε το κείμενο που φαίνεται στην εικόνα *

* Τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Σας ευχαριστούμε

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!